Fotografie, která nechává prostor dětské imaginaci

Fotografie nám předkládá obrazy skutečnosti, s níž si však můžeme hrát. Inscenováním reality před objektivem a nacházením nových vztahů mezi předměty můžeme vytvářet světy plné příběhů, které po nás vyžadují zapojení vlastní představivosti.

Hravost a imaginace se stala charakteristickou pro mou fotografickou tvorbu. Baví mne hrát si s představivostí, s obrazy a jejich významy. Ráda si ale pohrávám také s náhodou, která je přímým kontrastem k mým povětšinou pečlivě inscenovaným záběrům. Inspiraci pro tyto záběry čerpám především ve světě kolem sebe, nicméně velkou inspirací je mi také dětský svět, ke kterému mám velmi blízko. Nejenom proto, že s dětmi ráda trávím čas, ale také proto, že velký kus dítěte ve mne stále je. Ač jsem se jako malá nemohla dočkat, až vyrostu a budu dospělá, nyní se k dětství (a nejenom tomu svému) často obracím. Fascinují mě nekonečné možnosti dětské fantazie, které tu naší „dospělou" mohou zajímavě obohatit.

Iveta Kulhavá, portréty pro beebi s.r.o.Nebýt vnímavého vedení a citlivé podpory vedoucího našeho ateliéru profesora Miroslava Vojtěchovského, nevím, zdali bych tento svět znovu objevila. Jako absolventka jeho Ateliéru Aplikované a Reklamní Fotografie na ústecké Fakultě Umění a Designu jsem také mohla záhy po završení studií začít naplno těžit ze zkušeností, které mi sedmileté, o stáže prodloužené studium přineslo. Absolvování četných zahraničních studijních i pracovních stáží v poměrně rozmanitých vizuálních oborech mi pomohlo získat širší pohled na různé podoby vizuální komunikace, z čehož mohu těžit v současné práci.

Fotografie mne zavádí na zajímavá místa, přičemž možnost komunikace nejenom v rodné češtině mi otevírá mnoho dveří, které by přede mnou jinak zůstaly zavřené. Zároveň na fotografii nahlížím v rámci celé vizuální identity, kdy se stává součástí webových prezentací, knižních publikací, plakátů, letáků.

Jedním z projektů, které vám zde mohu představit, je fotografická dětská kniha, která nechává prostor pro její dotvoření. Snaží se podnítit obrazotvornost a fantazii dítěte. Způsob řešení fotografických obrázků mu dovoluje stát se malým ilustrátorem a pojmout podobu své knihy po svém. I čisté desky knihy vyzývají ke svému individuálnímu ztvárnění. Kniha se zakládá právě na osobitém přístupu svého malého autora. Každá má být unikátem, jedinečným obrazem svého tvůrce. Proto nese název Moje.

S tím také souvisí forma doplnění textem – jednotlivá objasnění ilustrátorského záměru jsou na stránkách ponechána formou rýmovaných textů na lístečcích, které je možné odlepit. Naznačují tak možnost se od zadání libovolně odklonit – po odlepení lístečků s textem zůstane na stránce volný prostor, s nímž je možné naložit zcela dle vlastní fantazie. Text tak nezasahuje ani do vizuální podoby fotografií, ani do výsledného vyznění dětské kresby.

Iveta Kulhavá, portréty pro beebi s.r.o.Jednotlivé obrázky jsem se snažila řešit takovým způsobem, aby nenudily, aby se dítě mohlo těšit na každou další stránku. Kniha je sice určena pro děti ve věku 7–10 let, v jejím ilustrování se však nebrání žádnému věku. Vznikla původně v rámci mé bakalářské práce v roce 2011, od té doby se její podoba ještě dlouho proměnovala, a to až do podoby současné, ve které se letos konečně vydává na cestu k tisku. Jak jsem se s knihou postupně i sama vyvíjela, stále více jsem se ve své tvorbě dětem přibližovala.

V únoru 2015 mne pak oslovila Jana Jež s dotazem na vytvoření nového vizuálu agentury nabízející hlídání dětí. A tak vznikl beebi [bébi], srdcový projekt, který mi přinesl a stále přináší mnoho radosti. Spolu s Lucií Muchovičovou jsme malému beebi vtiskly podobu tučňáčka, o jehož vývoj rodiče starostlivě pečují od vajíčka až po jeho dospívání.

Pro tvorbu celého vizuálu jsme ke spolupráci přizvali samotné děti. Dobře živený beebi teď postupně roste a roste a nás těší, že naše spolupráce s ním pokračuje dál.

Na základě spolupráce na mnohých hravých projektech jsme nakonec v loňském roce s ilustrátorkou a grafičkou Lucií Muchovičovou a fotografkou Štěpánkou Pasekovou založily studio KUKKU zaměřené na dětský svět. Pod jeho hlavičkou a za podpory beebi také právě připravujeme nápaditou kuchařku pro děti, kterou vám s radostí představíme před Vánoci. V této kuchařce, kterou navazujeme na knihu Moje, tak spojujeme dětský svět s naší láskou ke kulinářskému umění.

Posledním dokončeným projektem zaměřeným na dobrou kuchyni bylo Pragusto, které nabízí gastronomické ochutnávky návštěvníkům Prahy. V současnosti fotografuji vybrané restaurace a speciality jejích šéfkuchařů pro novou knihu Dominica Jamese o kulinářských cestách po České republice.

Iveta Kulhavá

www.ivetakulhava.eu / www.kukku.cz
iveta.kulhava@gmail.com

Iveta Kulhavá - fotogalerie: